Hiệu trưởng Nhà trường tặng Giấy khen cho 10 SV xuất sắc được nhận học bổng Khuyến học (QĐ số 1495/QĐ-ĐHTCM)  
Hiệu trưởng Nhà trường tặng Giấy khen cho 10 SV có đóng góp tích cực cho phong trào SV KTX (QĐ 1494/QĐ-ĐHTCM)  
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN Ở NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ - HỌC KỲ 2, NĂM 2022  
Thông báo nhận hồ sơ xét học bổng khuyến học dành cho sinh viên nội trú  
TB 872 nộp tiền Ký túc xá HK2, Năm 2022  
TB-722 Dang ky cho o noi tru KTX HK 2, nam 2022  
Thông tin tiếp nhận SV vào KTX  
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP TIỀN ĐẾN 16h00 ngày 17/01/2022  
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BỐ TRÍ CHỖ Ở TẠI KÝ TÚC XÁ - HỌC KỲ 1, NĂM 2022  
HD Đăng ký chỗ ở nội trú tại Ký túc xá - Học kỳ 1, năm 2022