Giải bóng chuyền nữ SV KTX chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam  
Chúc mừng Tân sinh viên KTX đạt kết quả đầu vào xuất sắc  
Hội nghị CTSV nội trú lần 2 năm 2019 - Chào thành viên mới K19  
Lễ hội truyền thống KTX năm 2019  
Giải bóng đá nam sinh viên KTX năm 2019  
Chúc mừng Tết cổ truyền Lào và Cămpuchia